Welkom bij Dankert & Castelein

Dankert & Castelein (D&C) is het no-nonsense advies- en projectmanagement bureau voor uw data- en telecommunicatie vraagstukken. Organisaties blijven continu vernieuwen en verbeteren. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en het scala aan mogelijkheden lijkt alleen maar groter te worden. Kunt u overzien welke gevolgen deze veranderingen hebben voor uw (ICT)organisatie?

Referenties

Unified Communications – hype of haalbaar? Klik hier voor meer informatie.

Kort geleden waren verschillende communicatie toepassingen vaak niet onderling verbonden, maakten ze gebruik van een eigen infrastructuur en kenden ze eigen specifieke wensen en eisen. Tegenwoordig worden verschillende toepassingen steeds verder met elkaar geïntegreerd (bijvoorbeeld WiFi en draadloze telefonie) en maken ze gebruik van een gemeenschappelijke IP infrastructuur. Daarnaast dienen toepassingen steeds minder afhankelijk van tijd, plaats en type apparaat gebruikt te kunnen worden.

Verandertrajecten worden door de langere keten van afhankelijkheden en dwarsverbanden steeds complexer. Immers naast de toepassing zelf dient tevens rekening gehouden te worden met de (on)mogelijkheden van de IP infrastructuur, de randvoorwaarden die van toepassing zijn vanuit de organisatie of derden, mobiliteit versus informatiebeveiliging, beschikbaarheid en beheer versus flexibiliteit.

Wij beschikken over de inhoudelijke kennis en expertise om ICT veranderingsprojecten vanaf het formuleren van de doelstelling en het afbakenen van de scope van het project, tot en met de daadwerkelijke realisatie gecontroleerd en succesvol te laten verlopen. Op basis van vele jaren (praktijk) ervaring zijn wij in staat om samen met u een strategie te bepalen en ondersteuning te bieden in de vorm van advies en projectmanagement en hands-on activiteiten tijdens implementatie.

 

Dankert & Castelein geïnterviewd door
Kijk op het Noorden” en “Kijk op Oost Nederland”.