• ACCARE

    Kinder- en Jeugdpsychiatrie

    Dankert en Castelein uw kennispartner in ICT, tele en datacommunicatie
Relatie van Dankert en Castelein

TELEFONIE

Projectomschrijving

De vraag van de klant

We willen, zonder dat dit invloed heeft op onze bereikbaarheid en workflow, wijzigingen doorvoeren in onze telefonieomgeving. We hebben daarbij twee resultaten die we willen bereiken: 1. onze vaste telefonie wordt ondergebracht bij een nieuwe provider en 2. onze telefonie core wordt verhuisd naar een nieuw pand.

Hiernaast willen we nummerherkenning voor alle locaties van Accare. Willen jullie een plan van aanpak opstellen hoe dit het beste aangepakt kan worden en kunnen jullie daarbij ook de voortgang van het project bewaken?

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Naast het bewaken van de planning en uitvoering trad Dankert & Castelein in dit project ook op als belangrijke schakel tussen alle partijen. Zowel de medewerkers van Accare, de provider en een drietal leveranciers hadden tijdens de duur van het project met slechts 1 contactpersoon te maken.

Via een door Dankert en Castelein opgesteld ‘change document’ waren alle partijen voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen, vereisten en hun eigen rol. Het bleek een prettige en doeltreffende manier van samenwerken.

Directe de samenwerking van Dankert & Castelein, niet alleen met mij als opdrachtgever maar ook met ketenpartners zoals leveranciers, vroeg weinig bemoeienis van mij als klant. Daarnaast zijn het nuchtere, no nonsense personen!

Research

Een inventarisatie van wensen en behoeften én de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang door ons uitgevoerd.

Planning

Het project werd in fasen opgedeeld, elk met een eigen realisatiedata. Het ‘change document’ was leidend voor de stappen die we gezet hebben.

Implementatie

Het primaire proces werd niet gehinderd door het veranderproject. De bedrijvigheid van Accare, waaronder veel telefonische contactmomenten plaats vinden, kon gewoon doorgaan. Precies zoals de bedoeling was.

Finishing Touch

In de ‘as-built’, die we tijdens het project creëerden, werd de nieuwe bijgewerkte telefonieomgeving van Accare inzichtelijk was gemaakt. Het biedt een helder uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

HOOG IMPACT RISICO

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. Telefonie is bij Accare een vitaal onderdeel van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Langdurige uitval en of verstoringen waren niet acceptabel en zouden een aanslag plegen op de kwaliteit van zorg en aandacht die Accare haar klanten biedt.

Dankert & Castelein putte uit eerder opgedane kennis en ervaring in voorgaande projecten. De complexe telefonieomgeving van Accare was hen dan ook niet volledig onbekend. Een veilig idee voor de opdrachtgever.

WLAN / LAN

Projectomschrijving

De vraag van de klant

Een van onze locaties betreft een campusomgeving. We zijn op zoek naar een goede netwerk oplossing waarin we gebruik maken van wifi. De bedoeling is dat de oplossing aansluit bij de huidige wensen, maar ook toekomstbestendig is. Medewerkers moeten straks met hun mobiel zonder problemen veilig online applicaties kunnen gebruiken. En op termijn willen we ook draadloos internet aanbieden aan gasten.

Willen jullie ons adviseren over de oplossingsmogelijkheden en samen met ons bekijken wat het best in de situatie van Accare past? Kunnen jullie daarna ook de voortgang van het project bewaken?

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Om een goed advies uit te kunnen brengen is zicht krijgen op de behoeften en wensen noodzakelijk. Hier hebben we zorgvuldig onderzoek naar gedaan. En wat vandaag werkt moet natuurlijk ook over langere periode mee kunnen gaan. Actuele kennis van telecom, maar ook van alle bedrijfsprocessen leidde tot een netwerk advies waarmee de beoogde doelen werden bereikt.

Omdat Dankert & Castelein aan de basis van het advies stond, was een logische vervolgstap ook het projectmanagement uit te voeren. Op deze wijze kon snel en doeltreffend resultaat geboekt worden.

“Dankert & Castelein beschouw ik als functionele en technische experts die van waarde blijken voor ons project, ook als counter-failing partner voor onze leveranciers.”

HOOG IMPACT RISICO

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. Gebruik van online applicaties en internet om data te verzenden én te communiceren  is bij Accare een steeds groter onderdeel van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Ook klanten willen we een veilige online omgeving kunnen bieden, uiteraard draadloos.

Research

Een inventarisatie van wensen en behoeften én de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang door ons uitgevoerd.

Finishing Touch

In de ‘as-built’, die we tijdens het project creëerden, werd de nieuwe netwerk omgeving van Accare inzichtelijk was gemaakt. Het biedt een helder uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: