• Leaseplan

    Zorgeloos wagenparkbeheer

Projectomschrijving

De vraag van de klant

Wij gaan binnen een tijdsbestek van een half jaar verhuizen naar een nieuwe locatie in Almere, van waaruit we samen met onze twee andere vestigingen in Nederland aan al onze klanten excellente dienstverlening willen leveren. Alle processtromen en communicatiemiddelen moeten nauwkeurig op elkaar worden afgestemd, maar ook goed afzonderlijk kunnen functioneren.

We zien het moment van verhuizing als een kans om onze ICT infrastructuur te evalueren en waar nodig te upgraden. Uiteraard in samenspraak met de gebruikers. Er wordt nu nog gebruik gemaakt van een conventionele telefooncentrale. We zijn er van overtuigd dat het beter kan.

Om het overzicht in dit complexe vraagstuk te behouden zoeken we een deskundige partij die zowel inhoudelijk kan meedenken en adviseren als de uitvoerende rol op zich kan nemen. Wij werken bij voorkeur via de SCRUM methode en zouden graag zien dat er buiten de geijkte paden gedacht wordt. Dit om niet alleen te komen tot een oplossing die kan, maar vooral ook eentje die ons het beste past.

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Een dergelijk project binnen 6 maanden succesvol afronden zagen wij vanaf dag 1 als een serieuze uitdaging. De speciaal samengestelde projectgroep bevatte diverse specialisten en Dankert & Castelein vervulde hierin de rol als adviseur en projectmedewerker.

Een kritisch selectieproces gaf de doorslag voor de toepassing van een full IP communicatieplatform en een SIP Contact Center, ter vervanging van de conventionele telefooncentrale. Naast de te verhuizen locatie werden ook de twee andere locaties van LeasePlan geïntegreerd in het nieuwe communicatieplatform.

De projectgroep boog zich ook over het opstellen van eisen voor de MER en de verschillende SER’s. Aansluitend is er gezamenlijk een implementatieplan opgesteld en de begeleiding van alle disciplines werd gedurende dit traject zorgvuldig op elkaar afgestemd.

De toegepaste SCRUM methode leidde tot een hoge mate van productiviteit, waardoor het tijdspad van 6 maanden met vlag en wimpel gehaald werd!

“Een strakke deadline vraagt om heldere stappen en veel afstemming. Binnen het project betekent dit afwisselend gasgeven, afremmen en bijsturen. Kortom een flexibele projectgroep, die meebeweegt!”

Research

Goed onderzoek naar de wensen en behoeften en een gedegen inventarisatie van de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang van het project door ons op alle betreffende locaties van Leaseplan uitgevoerd.

Planning

De realisatie van een dergelijk project binnen een tijdsbestek van 6 maanden was een serieuze uitdaging. De toepassing van de SCRUM methode én het werken met een betrokken projectteam, maakte een succesvolle oplevering haalbaar. Die ook nog eens ruim op tijd was!

Implementatie

Gedurende alle veranderingen mocht de dienstverlening van Leaseplan niet lijden onder de migratie van processen en systemen. Binnen het implementatietraject hebben we hier voortdurend rekening mee gehouden, mede door voortdurend de gebruiker(s) centraal te stellen.

Finishing Touch

In een dergelijk omvangrijk traject als dit voor Leaseplan is het opstellen van een ‘as-built’ een must. De nieuwe, bijgewerkte en uitgebreide ICT omgeving is hierin op gedetailleerde wijze vastgelegd. Dit document biedt een actueel overzicht en daarnaast een helder uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

Van A tot Z

Dit project van Leaseplan is een mooi voorbeeld waarin meerdere doelen werden gerealiseerd met betrekking tot de infrastructuur. Al het te voeren tele- en dataverkeer werd gedetailleerd uitgedacht, waarbij niet alleen steeds is gekeken naar wat kan, maar er ook steeds voor de best passende oplossing is gekozen.

Dankert & Castelein benutte kennis en ervaring, opgedaan in voorgaande relevante projecten rondom het aanpassen, verhuizen en upgraden van ICT infrastructuur. Een fijn idee voor de opdrachtgever om samen te kunnen werken met een partij die niet alleen weet wat er allemaal mogelijk is, maar die ook weet hoe dit te realiseren valt.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: