• Veiligheidsregio Fryslân

    Bewaakt veiligheid en gezondheid

    Dankert en Castelein uw kennispartner in ICT, tele en datacommunicatie
Relatie van Dankert en Castelein

Projectomschrijving

De vraag van de klant

Hoe krijgen we ons communicatieplatform IP gebaseerd en hoe blijven we ondertussen beschikbaar voor crisismanagement? En wat is daarnaast de beste manier om het gebruik van mobiel telefoonverkeer te stroomlijnen met onze traditionelere vormen van telefonie? Wij wensen jullie advies, plus een plan van aanpak hoe dit vraagstuk zonder problemen aangepakt kan worden. Is het tevens mogelijk dat jullie ook de voortgang van het project bewaken?

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Naast het bewaken van de planning en uitvoering trad Dankert & Castelein in dit project ook op als belangrijke schakel tussen alle partijen. Met behulp van het door ons opgestelde ‘change document’ waren alle partijen voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen, vereisten en hun eigen rol. Het bleek een prettige en doeltreffende manier van samenwerken. De Veiligheidsregio Fryslân bleef goed bereikbaar en kon na afloop nog effectiever haar crisismanagement uitvoeren.

“Wanneer je de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio in de volle breedte op je in laat werken, besef je pas hoe groot die is. En dan is het wel zo’n veilig idee dat iedereen op basis van het ‘change document’ elke stap en de voortgang van het project helder heeft.”

Research

Goed onderzoek naar de wensen en behoeften en een gedegen inventarisatie van de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang van het project door ons uitgevoerd.

Planning

Het project werd in fasen opgedeeld. Het ‘change document’ was leidend voor de stappen die we gezet hebben. Iedere partij hield inzicht in de voortgang van het project.

Implementatie

De bereikbaarheid en communicatie werd niet gehinderd door het verandertraject. De De Veiligheidsregio Fryslân kon al haar taken gewoon blijven uitvoeren. Precies zoals de bedoeling was.

Finishing Touch

In de ‘as-built’, die we tijdens het project creëerden, werd de nieuwe bijgewerkte ICT omgeving van de klant inzichtelijk gemaakt. Dit biedt een helder en betrouwbaar uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

HOOG IMPACT RISICO

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. Telefonie is bij de Veiligheidsregio Fryslân het meest vitale onderdeel van de bedrijfsvoering. Uitval of verstoring was niet acceptabel en zou een aanslag kunnen plegen op de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.

Dankert & Castelein putte uit eerder opgedane kennis en ervaring in vergelijkbare projecten. Een complexe telefonieomgeving is hen dan ook niet onbekend. Een veilig idee voor de opdrachtgever.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: