• Zorggroep Meander

    Zorg, revalidatie en wonen

    Dankert en Castelein uw kennispartner in ICT, tele en datacommunicatie
Relatie van Dankert en Castelein

Projectomschrijving

De vraag van de klant

We hebben nieuwe, organisatie brede, telecommunicatieoplossing nodig. Maar wat is de beste oplossing en met welke aanbieder moeten we in zee gaan? Leveranciers hebben vaak een commercieel belang, hoe maken we een goede keuze? Tevens gaat het beheer van de vaste telefonie over van de afdeling facilitair naar de afdeling ICT. We beschikken over meerdere locaties, dat lijkt ons ingewikkeld en foutgevoelig. Het is belangrijk dat onze klanten tijdens al deze veranderingen hoogwaardige zorg en behandeling blijven ontvangen.

Hiernaast zouden we graag van gedachten wisselen over de inrichting van ons LAN en WAN. We willen onze tele- en datacommunicatie graag goed in kaart brengen en waar nodig verbeteren. We hebben te maken met een verouderde zorgoproep omgeving. Er is vast een stabielere en misschien zelfs goedkopere oplossing.

Dankert & Castelein, willen jullie als onafhankelijke partij met ons meedenken en ons ICT verandertraject zorgvuldig begeleiden?

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Op verzoek van de klant heeft Dankert & Castelein als onafhankelijk adviseur de volledige selectieprocedure voor een nieuwe telecommunicatieoplossing verzorgd. Na inventarisatie van de huidige situatie, wensen en behoeften vond de offertebeoordeling en selectie van de aanbieder plaats. Tijdens de uitvoering en implementatie van de gekozen oplossingsrichting verzorgde Dankert & Castelein het projectmanagement en fungeerde als belangrijke schakel voor meerdere locaties van Zorggroep Meander.

Dankert & Castelein heeft meegedacht rondom een nieuw functioneel en technisch ontwerp voor het LAN & WAN. In goed overleg is gekozen voor Core- en werkplekswitches. Tevens bleek het nodig een ontwerp op te stellen voor de VLAN indeling en IP plan. De bestaande functionaliteiten van de verouderde zorgoproep omgeving zijn uitgefaseerd en geïntegreerd in de nieuwe telecommunicatieomgeving. Dit betekende een schakel minder in de zorgketen. Dit bleek inderdaad stabieler en kostenbesparend.

“Via referenties kwamen we (gelukkig!) in contact met Dankert & Castelein. Naast onafhankelijk adviseur en projectleider benutten we hen ook als flexibele schil voor extra mankracht, zodat we toch op tijd het beoogde projectresultaat behaalden.”

Research

Goed onderzoek naar de wensen en behoeften en een gedegen inventarisatie van de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang van het project door ons uitgevoerd.

Offerte

Als onafhankelijk adviseur bogen we ons graag over de ontvangen offertes. Wij kennen de markt, middelen en bijbehorende leveranciers goed en maakten zonder commercieel belang de beste keuze voor onze klant.

Implementatie

In dit project kwam het voor dat er op de eigen afdeling onvoldoende capaciteit in uren beschikbaar was. Als flexibele schil hebben wij hier tijdelijk invulling aan gegeven. Zo wisten we toch op tijd het projectresultaat te bereiken.

Finishing Touch

In de ‘as-built’, die we tijdens het project creëerden, werd de nieuwe bijgewerkte ICT omgeving van Zorggroep Meander in kaart gebracht. Het document biedt een helder uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

HOOG IMPACT RISICO

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. Zorgoproepen zijn een vitaal onderdeel van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitval of storing is niet acceptabel en zouden een aanslag plegen op de kwaliteit van zorg en behandeling die Zorggroep Meander haar klanten biedt.

Dankert & Castelein putte uit eerder opgedane kennis en ervaring in voorgaande vergelijkbare projecten. Complexe ICT omgevingen zijn hen niet onbekend. Een veilig idee voor de opdrachtgever.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: