• GGZ Drenthe

    Geestelijke Gezondheid en Ouderenzorg

    Dankert en Castelein uw kennispartner in ICT, tele en datacommunicatie
Relatie van Dankert en Castelein

Projectomschrijving

De vraag van de klant

We zijn tot de conclusie gekomen dat onze telefonie omgeving en direct daarmee verbonden zaken als LAN en WAN aan een verbeterslag toe zijn. We zouden graag zien dat jullie meedenken over de beste oplossing(en) en de juiste manier waarop alles geïntegreerd kan worden in onze werkprocessen. Onze dienstverlening mag uiteraard niet lijden onder de noodzakelijke veranderingen.

Graag advies en een bijbehorend plan van aanpak hoe dit het beste aangepakt kan worden. Kunnen jullie aansluitend de uitvoering en voortgang van het project bewaken?

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Om tot een gedegen advies te komen heeft Dankert & Castelein eerst de huidige ICT situatie onderzocht. Met de wensen en doelen in het achterhoofd is gekeken wat er voor nodig was om het beoogde resultaat te bereiken.

Naast het bewaken van de planning en uitvoering trad Dankert & Castelein in dit project ook op als belangrijke schakel tussen alle partijen. Alle betrokkenen (medewerkers van GGZ Drenthe, monteurs en leveranciers) hadden tijdens de duur van het project met slechts 1 contactpersoon te maken. Prettig en efficiënt.

“Van idee tot afgeronde uitvoering zorg ik dat ik nauw bij alles betrokken ben. Zeker wanneer het project een hoog impact risico heeft.”

Research

Goed onderzoek naar de wensen en behoeften en een gedegen inventarisatie van de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang door ons uitgevoerd.

Planning

Het project werd in meerdere fasen opgedeeld, elk met een eigen realisatiedata. Het ‘change document’ was leidend voor de stappen die we een voor een gezet hebben.

Implementatie

Zoals door de opdrachtgever GGZ Drenthe verzocht werd het primaire proces niet gehinderd door het verandertraject. De dienstverlening gericht op kwetsbare doelgroepen kon onveranderd doorgaan.

Finishing Touch

In de ‘as-built’, die we tijdens het project creëerden, is de nieuwe bijgewerkte telefonie- en ICT omgeving van GGZ Drenthe in kaart gebracht. Dit document biedt een helder uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

HOOG IMPACT RISICO

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. Tele- en datacommunicatie maakt bij GGZ Drenthe – grotendeels ongemerkt – een belangrijk deel uit van de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen. Ook de bedrijfsvoering van GGZ Drenthe is afhankelijk van een optimale ICT infrastructuur. Uitval of storingen waren niet acceptabel en zouden een aanslag plegen op de kwaliteit van zorg.

Dankert & Castelein benutte kennis en ervaring, opgedaan in voorgaande relevante projecten rondom zorg en dienstverlening. Een fijn idee voor de opdrachtgever om samen te kunnen werken met een partij die weet waar het in essentie over gaat.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: