• GGZ Friesland

    Geestelijke Gezondheidszorg

Projectomschrijving

De vraag van de klant

Onze communicatie infrastructuur is in de loop der jaren uitgegroeid tot een steeds groter geheel van verschillende oplossingen. Deze zijn ondergebracht bij diverse aanbieders, elk met een eigen contract. Daardoor is het steeds lastiger om overzicht te houden en is zeer specifieke kennis nodig om het optimale uit onze systemen te halen. Dat staat onze dienstverlening in de weg.

De huidige contracten voor vaste- en mobiele telefonie aansluitingen, WAN en Internet Access lopen af of zijn verouderd. GGZ Friesland wil voor de hernieuwde contracten graag naar één aanbieder.

Kunnen jullie ons ondersteunen bij het in kaart brengen van de gewenste en benodigde functionaliteiten en deze vertalen naar een functioneel beschreven aanbestedingsdocument. Zodat we op basis daarvan relevante aanbieders kunnen uitnodigen. Tijdens het aanbestedings- en selectietraject worden we graag door Dankert & Castelein als onafhankelijke partij geadviseerd over de af te sluiten overeenkomst.

Het plan van aanpak

Onze werkwijze

Voor Dankert & Castelein is het verzoek van GGZ Friesland een herkenbare en veelvoorkomende situatie. Folkert Castelein startte in de rol van projectmanager met een inventarisatie van de huidige situatie en contracten. Het gebruik en de belasting van de bestaande verbindingen werd getest en de functionele wensen en eisen voor de nieuw in te richten oplossing(en) bepaald. Uiteraard rekening houdend met de relevante beleidsuitgangspunten, randvoorwaarden en risico’s van de organisatie.

Samen met de netwerkbeheer onderzocht Folkert kosteneffectieve en eenvoudiger ingerichte scenario’s, waarin ook de integratie van vast/mobiel is meegenomen. Een functioneel beschreven aanbestedingsdocument resulteerde in een partner die de gewenste functionaliteit en doelstellingen biedt vanuit één integrale overeenkomst. Bovendien is deze oplossing flexibel en voldoende toekomstvast om met veranderingen van de organisatie mee te bewegen. Bijkomend voordeel is de substantiële besparing op data- en telecommunicatie kosten voor de komende jaren.

“Folkert heeft een ontspannen en nuchtere benadering, waardoor het proces soepel en goed verliep. Heel tevreden met de geboden ondersteuning!”

Research

Goed onderzoek naar de wensen en behoeften en een gedegen inventarisatie van de reeds aanwezige infrastructuur, middelen en toepassingen werd bij aanvang uitgevoerd. Ook het gebruik en de belastbaarheid van systemen werd getest.

Planning

Het project werd geheel volgens plan, conform de afgesproken traject en tijdspad gerealiseerd. Dankert & Castelein kwam binnen de overeengekomen ureninschatting tot een tevreden eindresultaat.

Implementatie

Zorgvuldige implementatie van veranderingen hinderde geen primaire processen. Waardoor de dienstverlening gericht op kwetsbare doelgroepen zonder technische strubbelingen kon doorgaan.

Besparing

De gerealiseerde oplossing biedt niet alleen veel meer overzicht. Het betekent voor GGZ Friesland ook een substantiële besparing op data- en telecommunicatie kosten voor de komende jaren.

TOEKOMSTBESTENDIG

Dit project waarin meerdere doelen werden gerealiseerd had een hoge impactklasse. De communicatie infrastructuur maakt bij GGZ Friesland – grotendeels ongemerkt – een belangrijk deel uit van de dienstverlening aan een kwetsbare doelgroep. Overzichtelijke en zo eenvoudig mogelijk ingerichte systemen scheppen de voorwaarden voor kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening, die soepel met de toekomst meebeweegt.

Dankert & Castelein benutte kennis en ervaring, opgedaan in voorgaande relevante projecten rondom zorg en dienstverlening. Een fijn idee voor de opdrachtgever om samen te kunnen werken met een partij die weet waar het in essentie over gaat.

Ook deze klanten hielpen wij met advies en projectmanagement rondom hun ICT omgeving: