Dit is de winst van Unified Communications voor uw organisatie

Even opfrissen
Unified Communications (UC) is een echt containerbegrip. Maar het komt simpelweg hier op neer:

Met UC kan je binnen één ‘gesprek’ (communicatiesessie) verschillende kanalen gebruiken, onafhankelijk van het apparaat dat je gebruikt.

Je kunt tijdens een sessie zelfs overschakelen naar een ander apparaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een telefoongesprek op je smartphone te verhuizen naar je desktop, in het gesprek video bij te schakelen en gelijktijdig een document te delen.

De gebruiker kan dus met UC (onder andere) agenda-functionaliteiten en presence, e-mail, spraak, video, webvergaderen en instant messaging integraal ontsluiten op desktop, laptop, tablet en smartphone.

UC maakt het mogelijk om sneller te communiceren, ongeacht plaats, tijd en apparaat. En dat levert een efficiëntere bedrijfsvoering op.

Struikelblokken
In veel organisaties zijn toepassingen en communicatiekanalen nog lang niet altijd met elkaar verbonden. Meestal is elke toepassing gebouwd in zijn eigen ‘silo’ gebruikmakend van een eigen ICT infrastructuur en middelen, elk met specifieke wensen en eisen.

Maar – het zal u niet ontgaan zijn – de wereld om ons heen verandert.

Organisaties breiden hun ICT met verschillende mogelijkheden, toepassingen en kanalen uit. Vaak wordt het geheel daardoor – onbedoeld – onnodig complex.

Wij zien regelmatig dat er wordt ‘gestapeld’ in plaats van geïntegreerd. En dat vormt struikelblokken. Die vervolgens  om veel inspanning vragen, op verschillende fronten. En de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komen.

En dan klinkt ongeacht tijd, plaats en apparaat optimaal onderling communiceren natuurlijk ineens bijzonder aantrekkelijk.

Alleen…,

om optimaal van uw beschikbare communicatiekanalen gebruik te kunnen maken is een uniforme communicatie infrastructuur noodzakelijk.

Overstappen op Unified Communications

Bij veel van onze klanten is de meest prangende vraag:

“Hoe hou ik overzicht op zo’n intensief verandertraject?”

En dat is inderdaad best lastig. En mede daarvoor kunt u Dankert en Castelein inschakelen. Maar…

Toepassen van UC in uw organisatie moet u zien als een reis, niet als een bestemming. Of het voor u van meerwaarde is, hangt naast techniek voor een groot deel af van menselijke factoren.

Onze eerste vraag aan u is dan ook:

“Is het uniformeren van communicatietoepassingen en -kanalen (UC) in uw organisatie wenselijk en haalbaar?” 

Wij beginnen altijd met het helder in kaart brengen van de behoefte, de bereikbaarheidscultuur en gedragspatronen binnen uw organisatie. Want, succesvol uniformeren van communicatietoepassingen wordt hoofdzakelijk bepaald door cultuur en gedrag. Daarom is het een proces en geen concreet ‘eindproduct’.

De meerwaarde van Dankert & Castelein

We kunnen nu heel hard roepen dat andere organisaties zich niet zo vaak en zo intensief bezighouden met ICT verandertrajecten als wij. En dat Dankert & Castelein volledig thuis is in dit segment. Maar misschien kunnen we u beter uitleggen waarin wij ons echt onderscheiden van anderen.

Wij denken mee en helpen u kiezen
Wij denken vanaf het eerste moment tot aan de laatste details met u mee. Dus vanaf het afbakenen van de scope van het project, tot en met de daadwerkelijke realisatie en implementatie. Zo zorgen wij ervoor dat u steeds de juiste keuzes maakt, en niet aan het eind van het traject opnieuw met complexe ICT zit opgescheept.   

Wij doen niet aan ‘u zegt, wij draaien’
U mag van ons verwachten dat we tijdens de hele UC reis uw doel voor ogen houden. En daarom zijn we voortdurend scherp én kritisch. Koersen we af op het gewenste resultaat? Wat is er ‘onderweg’ nog nodig en wat niet?

Wij geven aandacht aan de gebruikers
De doeltreffendheid van nieuwe ICT staat of valt uiteindelijk met de manier waarop het door mensen gebruikt wordt. Dus krijgen uw mensen op werkvloer van ons voldoende gerichte aandacht.

De eerste stap is snel gezet
Wilt u weten of Unified Communications van meerwaarde is voor uw organisatie? En bent u nieuwsgierig geworden naar de meerwaarde van Dankert & Castelein in een dergelijk traject? Maak direct een afspraak om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen. Ook met u komen we graag in contact!

 

WAARDEVOL ARTIKEL? DEEL HET MET ANDEREN